Seva Details in Perne Kshetram

Seva Name - Seva Charge

  1. Manevanthige - Rs.300/-

  2. Suthu Belaku (Chuttu Vilak) - Rs.10/-

  3. Thulabhara Seve (Thulabharam) - Rs 201/-

  4. Chappara Maduve (Pandal Mangalam) - Rs 100/-

  5. Dhara Maduve - Bride Rs 1000/- , Bride Groom -Rs 1500/-

  6. Kootam - Rs 1000/-